Marketing na portalach społecznościowych wymaga większego skupienia się na czynniku ludzkim, ponieważ bardziej odnosi się do budowania relacji niż do Twojej wiedzy technicznej. Social networking dla biznesu wymaga budowania zaufania wśród innych, co z kolei wymaga czasu i umiejętności interpersonalnych.

Aby marketing w sieciach społecznościowych przynosił efekty należy pamiętać o 3 ważnych dla tego biznesu kwestiach:

Pracuj cierpliwie

Przestań skupiać się tylko na sprzedaży – najpierw musisz poznać ludzi! Marketing budowania relacji jest absolutną koniecznością, lecz niestety wymaga on czasu. Nawet jeśli są to tylko niewielkie sieci społeczne, to firma musi najpierw podjąć działania w celu wypracowania pewnego rodzaju więzi z innymi i stać się dla nich widoczna i zapamiętywalna.

Zbuduj wiarygodność

Twój marketing odniesie sukces wtedy, gdy ludzie będą mieli trochę pewności, że wiesz, co mówisz, i że twoje intencje są dobre. Twoje najlepsze wyniki przyjdą dopiero po wypracowaniu dobrej opinii wśród Twoich klientów.

Wypracuj zaufanie

Najważniejszą „częścią” reputacji  jest niewątpliwie zaufanie!  Reputacja w marketingu musi być pozytywna, musi odzwierciedlać wiarygodność i budować zaufanie. Ludzie nie kupią od Ciebie nic, nie wydadzą swoich ciężko zarobionych pieniędzy, jeśli brakuje im wiary w Ciebie, więc oczywiście budowanie zaufania jest priorytetem. Najlepszym sposobem osiągnięcia tego zaufania jest bycie pomocnym lub swobodne oferowanie wszelkiego rodzaju informacji, które mogą być przydatne i interesujące dla klientów – oczywiście bez żadnych oczekiwań otrzymania czegoś w zamian. To właśnie marketing w social media.

Nie ma potrzeby eksponowania umiejętności technicznych przy sprzedaży poprzez portale społecznościowe. Wykorzystując potencjał wirusowy tych społeczności trzeba budować relację z innymi, a to wymaga czasu i cierpliwości. To zdecydowanie ułatwia wszelaki marketing obecnie i w przyszłości.